2018 mokyklos-darželio veiklos planas

Neformalus ugdymas 2017-2018 m.m.

2017-2018 m.m pažintinės edukacinės veiklos

Ugdymo planas 2017-2018m.m

5 dienos iš ugdymo plano 2017-2018 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Mokyklos-darželio strateginis planas 2016-2018m.

2016-2017 Neformalaus ugdymo planas

2016-2017m.m. Ugdymo planas

2016/2017 m.m. mokinių kultūrinės , meninės , kūrybinės , sportinės , pažintinės , praktinės ,socialinės, prevencinės veiklos programos