2018 mokyklos-darželio veiklos planas

2019 m. mokyklos-darželio veiklos planas

ugdymo planas 2018-2019 m.m.

10 dienų iš ugdymo plano 2018-2019mm.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Mokyklos-darželio strateginis planas 2016-2018m.

2019-2021 m. strateginis planas

Vertinimo-tvarka 2018-2019 m.m.

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas