2018 mokyklos-darželio veiklos planas

ugdymo planas 2018-2019 m.m.

10 dienų iš ugdymo plano 2018-2019mm.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Mokyklos-darželio strateginis planas 2016-2018m.

Vertinimo-tvarka 2018-2019 m.m.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS