vertinimo-tvarka 2019-2020 m.m.

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo tvarka 

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI BANDOMĄJĮ 
SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE PAKEITIMO (V-777)

Lygių galimybių politika

Kvalifikacijos-kelimo-aprasas

konfidencialios-informacijos-aprasas

Kolegialaus griztamojo rysio aprasas

IT NAUDOJIMO TVARKA

asmeninių daiktų tvarka

1,2 GPM

_VGK-tvarkos-aprašas

_pagalbos-mokiniui-tvarka

Vaizdo duomenu tvarkymo taisykles

Tėvų informavimo tvarka

svietimo pagalbos mokiniui tvarka

Socialines pilietines veiklos aprasas

skatinimo tvarkos aprašas

Reikalavimai informacijos pateikimui į internetinę svetainę

Piėmimo informacija

Mokiniųpriėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę ir bendrojo ugdymo klases komisijos darbo reglamentas

Mokinių priemimas reglamentas

MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokyklos-darželio nuotolinio mokymo tvarka

Misraus mokymosi organizavimo tvarka mokykloje-darželyje nuo 2021-03-22 d.

METODINES VEIKLOS NUOSTATAI 2020-09-24 d.