Kauno  Tirkiliškių mokykla-darželis

Neformalaus  ugdymo  tvarkaraštis  2019-2020 m.m.

Vardas , pavardė

Būrelių pavadinimas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kristina Zenkevičienė

IKT  būrelis   1 val.

12.55-13.40

2-3 klasės mokiniai

 GiedrėTallat-Kelpšaitė

,,Mažieji dainorėliai,,

                          2 val.

12.55-13.40

1-4 klasės mok.

12.55-13.40

1-4 klasės mok.

 

 

 Vilma Vitkevičienė

Anglų k būrelis,,Ma-žieji europiečiai,,1 val.

 

12.55-13.40

4 klasės mokiniai

  Edita Stankuvienė

 Keramikos būrelis                                  2 val.

 13.00-14.25

1-4 klasės mokiniai

 

 Vilma Petraškaitė

Dramos būrelis 

                             1 val.

13.40-14.25

1-4 klasės mokiniai

 Vilma Petraškaitė

Dailės būrelis

 ,, Mozaika,,       1 val.

12.55-13.40

1-4 klasės mokiniai

Mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui