Kauno  Tirkiliškių mokykla-darželis

Neformalaus  ugdymo  tvarkaraštis  2020-2021 m.m.

Vardas , pavardė

Būrelių pavadinimas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Kristina Zenkevičienė

IKT  būrelis   1 val.

13.10-13.55

3-4 klasės mok.

 Sigita Serbentienė

Muzikos būrelis

,,Šypsena ,, 2 val.

 .

 

13.10-13.55

1-4 klasės mok.

14.00-14.45

1-4 klasės mok.

 Kristina Skaraitienė

Anglų k būrelis,,Ma-žieji europiečiai,,1 val.

 

13.10-13.55

4 klasės mok.

  Edita Stankuvienė

 Keramikos būrelis                                  2 val.

13.10-14.45

1-4 klasės mok .

 

 

 

 Gintarė Eskytė

Šokių būrelis ,, Trepsiukai,, 1 val.

 13,10-13.55

1-4 klasės mok.

  Lina Belskuvienė

Dailės būrelis

 ,, Mozaika,,    1 val.

14.05-14.50

1-4 klasės mok.

Karatė būrelis 2 val. 13.10-14.10

1-4 klasės mok.

13.10-14.10

1-4 klasės mok.

 

Šachmatų būrelis 2 val. 13.10-14.10

1-4 klasės mok.

14.10-15.10

1-4 klasės mok.

Lego būrelis 1.5 val.  

 

 13.10-14.40

1-2 klasės mok

STEAM būrelis

,, Eduland ,, 1,5 val.

14.00-15.30

1-4 klasės mok.