Menu Close

Strateginiai planai

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Audronė Zajančkauskienė, priešm. ugd. mokytoja.

2019-2021 m. strateginis planas