Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

VERTYBINĖS NUOSTATOS

 • Pagarba visoms gyvybės formoms ir gyvenimui.
 • Siekimas pagrindinių vertybių: gėrio, meilės, asmenybės ir pasaulio integralumo, kūrybos pažinimo, doros, sąžiningumo, bendradarbiavimo, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi, kantrybės, išradingumo, pagarbos, atsakingumo, tolerancijos.
 • Asmenybės ugdymas, remiantis geriausiomis žmonijos kultūrinėmis tradicijomis.
 • Požiūris į vaiką:
  • vaikas yra asmenybė, – aš jį gerbiu;
  • vaiko protas smalsus, – aš jo pašnekovas;
  • vaikas žavisi, – aš jam rodau kelią;
  • vaikas nori brandinti asmenybę, – aš jam padedu pažinti save;
  • vaikas ieško pavyzdžio, – aš stengiuosi juo būti;
  • vaikas stebi savo kūną, – aš jį mokau, kad sveikata – tai jėga;
  • vaikas abejoja savimi, – stengiuosi sužadinti jo pasitikėjimą savimi;
  • vaikas nori būti nepriklausomas, – aš jam primenu atsakomybę;
  • vaikas pažįsta tik save, – aš jį mokau pažinti kitus;
  • vaikas jaučia idealo poreikį, – aš jam padedu pasirinkti gyvenimo kryptį.

Mokyklos-darželio tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

Mokyklos-darželio uždaviniai:
1. Taikyti ugdymo priemones ir metodus, skatinančius mokinio savarankiškumą, kūrybiškumą, aktyvumą ir atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus.
2. Taikyti padedančią vaikui sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti vertinimo sistemą.
3. Organizuoti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko bendruosius ir specialiuosius gebėjimus;
4. Teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą.
5. Skatinti mokyklos – darželio ir šeimos bendravimą ir bendradarbiavimą.
Bendros žinios

Valstybinė biudžetinė įstaiga teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.

Kauno Tirkiliškių mokykla – darželis

Įmonės kodas: 191094715

Adresas:

M.Yčo g. 2, Dvarų g. 49, Kaunas

Telefonas/faksas:

(+370 37) 392611

Kiti telefonai:

(+370 37) 392630

Elektroninis paštas:

tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt

Mokomoji kalba: lietuvių kalba

Švietimo įstaigos tipas – mokykla-darželis.
Pagrindinė mokyklos – darželio paskirtis – ugdymas.
Mokyklos – darželio mokymo forma –  dieninė.