Menu Close

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

   

   Kauno Tirkiliškių mokykla darželis dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Kauno Tirkiliškių mokykla darželis gavo 49 mokymo priemonės ir įrangą pasaulio pažinimo dalykui mokyti 1-4 klasėse. Tirkiliškių mokykloje-darželyje įrengtame Gamtamokslinio ugdymo kabinete nuo 2018 m. rugsėjo pradinių klasių mokiniai galės tyrinėti, eksperimentuoti, atlikti bandymus naudodami įvairius laboratorinius indus, termometrus, svarstykles, lupą, žiūronus, mokyklinį mikroskopą, gamtos tyrinėjimo bei naudingų iškasenų rinkinius, mini meteo stotelę, šaldiklį, fizikos mokymo priemones (optikos, magnetų ir metalinių plokštelių, elektros grandinės bei kitus rinkinius) ir kt. 2019 m. Toliau vykdoma gamtamokslinio ugdymo programa. Aprašai projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.