Menu Close

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

    Nuotolinis mokymas organizuojamas virtualiose mokymo(si) aplinkose: skaitmeninėje ugdymo platformoje „EDUKA klasė“, elektroninėje mokymosi aplinkoje EMA ir kitose laisvai prieinamose skaitmeninėse priemonėse. Elektroniniame dienyne TAMO informacija bus teikiama įprasta tvarka. Prašome mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) kuo dažniau prisijungti ir tikrinti Jums skirtą informaciją. 

Savaitės veiklos planas pateikiamas TAMO dienyne. Pamokos, organizuojamos nerealiuoju (asinchroniniu) būdu, kai mokiniai gauna užduotis „EDUKA klasė“ ar kitoje skaitmeninėje platformoje, ir pamokos, organizuojamos tiesioginiu (sinchroniniu) būdu, kai mokytojai tam tikru laiku pakvies mokinius prisijungti prie tiesioginės pamokos transliacijos Zoom, Messenger Skype aplinkoje vyks pagal ankstesnį pamokų tvarkaraštį. Mokytojai mokinius konsultuos telefonu arba žinutėmis TAMO dienyne savo darbo laiku. 

KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKOS APRAŠAS 2020-08-31

PRIEMONIŲ PLANAS

REKOMENDACIJOS TĖVAMS

NM VIENINGA SISTEMA