Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

 

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymas (pildomas mokykloje-darželyje).
  • Vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija.
  • Pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma 027).
  • 2 dokumentinės nuotraukos
  • Pažyma apie šeimos sudėtį.
  • Mokyklinės brandos įvertinimas , priešmokyklinio ugdymo grupę  lankiusiems vaikams (atnešti birželio mėn. pradžioje).

 

 

Tėvų apeliavimas:

  1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklo-darželio direktoriui raštu.
  2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos-darželio raštinėje.
  3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.