Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

INFORMACIJA

Kviečiame mokytis Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje  pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio  ugdymo ir pradinio ugdymo programas.

 • Pateikti prašymus mokytis 2024–2025 m. m. galima nuo 2024 m. kovo 15 d. 9.00 val.
 • Prašymus teikti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija baigiasi 2024 m. gegužės 31 d. Po 2024 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti atvykus į mokyklą-darželį .
 • SVARBU – prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą-darželį priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • mokykloje-darželyje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
 • taip pat arčiausiai mokyklos-darželio gyvenantys asmenys.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai,  negyvenantys  mokyklos-darželio aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija (pateikti birželio 12 d.).
 • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d. klasės mokytojai).
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus (pateikti birželio 12 d.).
 • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas el.paštu:tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt iki gegužės31d.
 • Dokumentai priimami mokyklos-darželio raštinėje, nuo birželio 3d iki birželio 7d  . Raštinės darbo valandos nuo 9.00 val. iki 15 val. darbo dienomis.

Nuo rugpjūčio 10 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į  mokykloje-darželyje esančias laisvas vietas.

Priėmimo komisijos reglamentas

KOMPLEKTUOJAMŲ KLASIŲ SKAIČIUS 2024/2025 M. M.:

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Komplektų sk. 1 1 1 1
Mokinių sk. Bus priimta 24 24 24 24
Laisvos vietos  

Viena priešmokyklinė grupė –  20 vaikų. 

2 ikimokyklinės darželio grupės – po 20 vaikų.

Priėmimo į mokyklą komisijos pirmininkė pavaduotoja ugdymui Rūta Pėželienė.