Menu Close

Priėmimo į mokyklą komisija

 

PRIĖMIMAS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

  • Priėmimas į pradines klases bus vykdomas pagal „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.
  • Prašymai priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt
  • Priimant į mokyklą prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui!
  • Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.
  • Komisija prašymus priimti mokytis į pradinio ugdymo programos 1 – 4 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos.
  • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Detalesnė informacija apie priėmimą į mokyklas: http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Mokyklai priskirtą gatvių sąrašas.

PRIĖMIMAS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2019-10-15 sprendimu Nr. T-456. 

Tėveliai (globėjai) prašymus dėl vaiko užregistravimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes gali pateikti čia:

https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/priemimas-i-ikimokyklinio-ugdymo-istaigas/?pid=89

Kai vaikas bus užregistruotas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Jums bus suteiktas vaiko ID, Internetinėje svetainėje www.kaunas.lt/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-seimoms-auginancioms-ikimokyklinio-amziaus-vaikus/

http://www.kaunas.lt/svietimas/nformacija-seimoms-auginancioms-priesmokyklinio-amziaus-vaikus/

 

KOMPLEKTUOJAMŲ KLASIŲ SKAIČIUS 2023/2024 M. M.:

 

 

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė
Komplektų sk. 1 1 1 1
Mokinių sk. Bus priimta 24 24 24 24
Laisvos vietos  

Viena priešmokyklinė grupė –  20 vaikų. 

2 ikimokyklinės darželio grupės – po 20 vaikų.

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Lina Belskuvienė, priešm. ugd. mokytoja.