Menu Close

Administracija

Larisa Bukinienė magistras – edukologija. Pradinis ugdymas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės funkcijas, II vadybinė k. (8 37) 392611 akacija55@gmail.com

 1987 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoninį institutą(dabar ŠPU), pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, įgyjo pradinių klasių mokytojos specialybę su kūno kultūros specializacija.

2000 m. suteiktas ŠPU socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių (specializacija- kūno kultūra) mokytojo kvalifikacija.

Nuo 2001 m. yra Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja.

2001 m. suteikta pradinių klasių mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2005 m. Kauno “Sveikos gyvensenos” iniciatyvinės-kūrybinės grupės pirmininkė.

Nuo 1987 m. iki 1991 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Kauno Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje, pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1991 m. iki 2011 m. dirbo Kauno J. Basanavičiaus gimnazijoje pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2012 m. dirba Tirkiliškių mokykloje – darželyje, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2022 m lapkričio 15d. laikinai atliekanti direktorės funkcijas.

 

Vilma Rakauskienė – Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla , aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas , projektų vadovė , personalo vadovė . Mokykloje-darželyje dirba direktorės pavaduotoja ūkio reikalams , Telefonas 8-37 392611,392630. Paštas tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt