Menu Close

Administracija

Larisa Bukinienė mokyklos- darželio direktorė.


Išsilavinimas:  edukologijos magistras. Pradinis ugdymas, II vadybinė k. 

 1987 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą(dabar ŠPU), pradinio ugdymo pedagogiką ir metodiką, įgyjo pradinių klasių mokytojos specialybę su kūno kultūros specializacija.

2000 m. suteiktas ŠPU socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių (specializacija- kūno kultūra) mokytojo kvalifikacija.

Nuo 2001 m. yra Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja.

2001 m. suteikta pradinių klasių mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2005 m. Kauno “Sveikos gyvensenos” iniciatyvinės-kūrybinės grupės pirmininkė.

Nuo 1987 m. iki 1991 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Kauno Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje, pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1991 m. iki 2011 m. dirbo Kauno J. Basanavičiaus gimnazijoje pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2012 m. dirba Tirkiliškių mokykloje – darželyje, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2022 m lapkričio 15d. laikinai atliekanti direktorės funkcijas.

Nuo 2023 m. gegužės 8 d. mokyklos darželio direktorė.

Kontaktai:

Tel nr. (8 37) 392611

El. paštas larisabukiniene@tirkiliskiupradine.lt

 

Vilma Rakauskienė mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.


Išsilavinimas: Kauno aukštesnioji kraštotvarkos ir verslo mokykla, aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas, projektų vadovė, personalo vadovė. 

Kontaktai: 

Tel. nr. 8-37 392611, 8-37 392630.

El. paštas tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt 

 

Rūta Pėželienė mokyklos- darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.


Išsilavinimas: VDU anglų filologijos bakalauro studijos, pedagogikos gretutinės studijos.

Tel nr. (8 37) 392611

El. paštas rutapezeliene@tirkiliskiupradine.lt