Menu Close

Mokestis už darželį

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2020 m. liepos 21d.)

 

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE NAUJĄ MOKĖJIMO TVARKĄ UŽ DARŽELĮ KAUNE spausti čia

 

MAITINIMO KAINOS

DĖMESIO! VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO  UGDYMO PROGRAMAS, TĖVAI (ĮTĖVIAI, GLOBĖJAI) ATLYGINIMO, (MOKESČIO UŽ DARŽELĮ), NEMOKA, JEIGU VAIKAS NELANKO DARŽELIO KARANTINO METU.

Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 % , jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusio be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumemtus;
 • tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
 • ikimokyklinio amžiaus vaiko tėvų (globėjų) ir bendrai gyvenančių šeimos narių praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės pajamos vienam šeimos nariui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;
 • vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai ( cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silnaregystė iki 0,3, kurtumas), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs;
 • vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, magistrantūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TAIKOMA TIK VIENA LENGVATA, JĄ TĖVAI (GLOBĖJAI) TURI PASIRINKTI IR NURODYTI SAVO PRAŠYME.

Tėvai (globėjai) atlyginimo nemoka, jeigu vaikas nelanko šiais atvejais :

 • dėl vaiko ligos, pateikus pažymą;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;
 • vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio-rugpjūčio mėnesiais ), pateikus prašymą;
 • motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją;
 • tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės prašymą;
 • jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir pažymas.

Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

 • Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
 • Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuoja.
 • Tėvai atlyginimą už vaiko išlaikymą sumoka iki kito mėnesio 20 dienos

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2023 m. vasario 7 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo priedas ( 2023 m. vasario 7 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2019 m. gruodžio 17 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas (2019 m. spalio 15 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2019 m. spalio 15 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2018 m. kovo 20 d.)

Mokesčio tvarkos aprašo pakeitimas ( 2016 m. balandžio 1 d.)

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas