Menu Close

Tvarkaraštis

TVARKARAŠTIS
2022-2023 m.m.

II pusmetis
Pamokų laikas 1 2 3 4
 Kristina  Laimutė       Rūta  Vilija
Pirmadienis 1 8.00-8.45 Matematika  Anglų k.  Lietuvių k. Lietuvių k.
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Matematika  Lietuvių k. Lietuvių k.
3  10.00-10.45 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Fizinis ugd. Matematika
4  11.10-11.55 Fizinis ugd.  Dailė ir techn.  Matematika Pasaulio paž.
5  12.15-13.00  Dailė ir techn.  Dailė ir tech. Fizinis ugd.
6  13.10-13.55  Anglų k.  Dailė ir tech. Poreikių tenk.
Antradienis 1 8.00-8.45 Matematika  Matematika  Anglų k. 1 gr. Matematika
2  8.55-9.40 Muzika  Lietuvių k.  Lietuvių k. Lietuvių k.
3  10,00-10.45 Lietuvių k.  Muzika  Matematika Dailė ir tech.
4  11.10-11.55 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Muzika Dailė ir tech.
5  12.15-13.00 Pasaulio paž.  Pasaulio paž.  Anglų k. 2 gr. Muzika
6  13.10-13.55  Fizinis ugd. Anglų k. I gr.
Trečiadienis 1 8.00-8.45 Matematika  Anglų k.  Lietuvių k. Fizinis ugd.
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Šokis  Lietuvių k. Matematika
3  10.00-10.45 Šokiai  Matematika  Matematika Lietuvių k.
4  11.10-11.55 Dailė ir tech.  Lietuvių k.  Šokis Lietuvių k.
5  12.15-13,00 Dailė ir tech.  Anglų k.  Pasaulio paž. Šokis
6  13.10-13.55 Poreikių tenk. pam.  Poreikių tenk. Inf.
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45 Matematika  Tikyba  Anglų k. 2 gr. Pasaulio paž.
2  8.55-9.40  Dorinis ugd.  Matematika  Lietuvių k. Lietuvių k.
3  10.00-10.45 Lietuvių k.  Pasaulio paž.  Matematika Dorinis ugd.
4  11.10-11.55  Fizinis ugd.  Lietuvių k.  Dorinis ugd. Matematika
5  12.15-13.00 Pasaulio paž.  Fizinis ugd.  Anglų k. 1 gr. Fizinis ugd.
6  13.10-13.55  Etika Anglų k. 2 gr.
Penktadienis 1 8.00-8.45 Lietuvių k.  Matematika  Lietuvių k. Anglų k. 1 gr.
2  8.55-9.40 Fizinis ugd.  Lietuvių k.  Pasaulio paž. Muzika
3  10.00-10.45 Muzika  Lietuvių k.  Fizinis ugd. Matematika
4  11.10-11.55 Lietuvių k.  Muzika  Fizinis ugd. Lietuvių k.
5  12.15-13.00 Poreikių tenk.  Fizinis ugd.  Muzika Anglų k. 2  gr.
6  13.10-13.55 Poreikių tenk. Mat.