TVARKARAŠTIS

2019-2020 m.m.  II pusmetis

Pamokų laikas 1 2 3 4
 Vilija  Kristina  Laimutė  Audronė
Pirmadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Matematika  Anglų k.(1 gr.)  Muzika
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Muzika  Matematika  Anglų k.
3  9.50-10.35  Pasaulio paž.  Fizinis ugd.  Muzika  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Muzika  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Lietuvių k.
5  12.00-12.45  Anglų k.(1gr.)  Fizinis ugd.  Matematika (pt)
6 12.55-13.40     Anglų k. (2 gr.)
     
Antradienis 1 8.00-8.45  Matematika  Lietuvių k.  Anglų k.(1gr.)  Šokiai
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Šokis  Matematika  Lietuvių k.
3  9.50-10.35  Lietuvių k.  Matematika  Lietuvių k.  Matematika
4  10.55-11.40  Šokis  Lietuvių k.  Pasaulio paž.  Pasaulio paž.
5  12.00-12.45 Lietuvių (p.t.) Dailė ir tech.  Šokis  Anglų k.
6   12.55-13.40  Dailė ir tech. Matematika(p.t.
     
Trečiadienis 1 8.00-8.45  Pasaulio p.  Anglų k.(2 gr.)  Matematika  Lietuvių k.
2  8.55-9.40  Matematika  Matematika  Lietuvių k.  Matematika
3  9.50-10.35  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Fizinis ugd.
4  10.55-11.40  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Muzika  Dailė ir tech.
5  12.00-12.45 Fizinis ugd. Fizinis ug. Plauk.  Fizinis ugd.  Dailė ir tech.
6 12.55-13.40 Anglų k.
     
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Matematika  Anglų k.(2 gr.)  Matematika
2  8.55-9.40  Matematika  Lietuvių k.  Matematika  Dorinis ugd.
3  9.50-10.35  Dailė ir tech.  Dorinis ugd.  Lietuvių k.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Dailė ir tech.  Lietuvių k.  Dorinis ugd.  Lietuvių k.
5  12.00-12.45  Tikyba  Pasaulio paž.  Pasaulio paž.  Pasaulio paž.
6 12.55-13.40 Anglų k.(2 gr.)
     
Penktadienis 1 8.00-8.45  Muzika  Anglų k. (1 gr)  Matematika  Lietuvių k.
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Muzika  Lietuvių k.  Matematika
3  9.50-10.35  Matematika  Matematika  Lietuvių k.  Fizinis ugd.
4  10.55-11.40  Fizinis ugd.  Pasaulio paž.  Dailė ir tech.  Lietuvių k.(p.t.)
5  12.00-12.45 Lietuvių k. (p.t.) Dailė ir tech. Muzika
6   12.55-13.40