TVARKARAŠTIS
2018-2019 m.m. II pusmetis

Pamokų laikas 1 2 3 4
 Kristina  Laimutė  Audronė  Vilija
Pirmadienis 1 8.00-8.45 Matematika  Matematika  Matematika Anglų k.( 1 gr.)
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Anglų k.  Pasaulio paž.
3  9.50-10.35  Kūno kul.  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Lietuvių k.  Kūno kul.  Lietuvių k.  Lietuvių k.
5  12.00-12.45  Anglų k.(1gr.)  Pasaulio paž.  Kūno kul.
6 12.55-13.40 Anglų k.(2 gr.)
Antradienis 1 8.00-8.45  Matematika  Lietuvių k.  Muzika  Anglų k.(2 gr.)
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Muzika  Lietuvių k.  Šokiai
3  9.50-10.35 Šokis  Matematika  Lietuvių k.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Muzika  Pasaulio paž.  Šokis  Matematika
5  12.00-12.45 Pasaulio paž.  Matematika  Muzika
6   12.55-13.40
Trečiadienis 1 8.00-8.45  Matematika  Anglų k.(2 gr.)  Lietuvių k.  Pasaulio p.
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Matematika  Matematika  Matematika
3  9.50-10.35  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Dailė , tech.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Pasaulio p.  Lietuvių k.  Dailė , tech.  Kūno kul.
5  12.00-12.45  Kūno k. Kūno k. Anglų k.(1 gr.)
6 12.55-13.40
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45  Matematika  Matematika  Anglų kalba  Tikyba
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika  Lietuvių k.
3  9.50-10.35  Dorinis ugd.  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika
4  10.55-11.40 Dailė,tech.  Dorinis ugd.  Pasaulio paž.  Dailė , tech.
5  12.00-12.45 Dailė,tech.  Pasaulio paž.  Dorinis ugd.  Dailė , tech.
6 12.55-13.40 Etika
Penktadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Anglų k. (1 gr)  Muzika  Matematika
2  8.55-9.40  Muzika  Matematika  Lietuvių k. Lietuvių k.
3  9.50-10.35  Lietuvių k.  Muzika  Kūno kul.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Kūno kul.  Dailė ir tech.  Matematika  Muzika
5  12.00-12.45  Dailė ir tech.
6   12.55-13.40 Anglų k.( 2 gr.)