TVARKARAŠTIS
2020-2021 m.m.

 

Pamokų laikas 1 2 3 4
 Indrė  Vilija  Kristina  Laimutė
Pirmadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Anglų k.(1gr.)  Muzika Matematika
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Muzika  Matematika  Lietuvių k.
3  10.00-10.45  Muzika  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Fizinis ugd.
4  11.10-11.55  Matematika  Lietuvių k.  Fizinis ugd. Pasaulio paž.
5  12.15-13.00 Anglų k.( 2 gr.)  Fizinis ugd.  Muzika
6  13.10-13.55 Anglų ( 2 gr.)
Antradienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika  Anglų k.(1 gr.)
2  8.55-9.40  Matematika  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Šokis
3  10,00-10.45  Šokis  Matematika  Lietuvių k. Matematika
4  11.10-11.55  Dailė, tech.  Matematika  Šokis  Lietuvių k.
5  12.15-13.00  Dailė, tech.  Šokis  Pasaulio paž.  Anglų k.(2 gr.)
6  13.10-13.55  Anglų k(2 gr.)  Pasaulio paž.
Trečiadienis 1 8.00-8.45  Pasaulio p.  Matematika  Anglų k.(1 gr.)  Matematika
2  8.55-9.40  Matematika  Matematika  Matematika  Lietuvių k.
3  10.00-10.45  Fizinis ugd..  Pasaulio paž.  Lietuvių k.  Lietuvių k.
4  11.10-11.55  Lietuvių k.  Pasaulio paž.  Lietuvių k.  Dailė ir tech.
5  12.15-13,00 Matematika p.t  Fizinis ugd.  Anglų k.(2 gr.)  Dailė ir tech.
6  13.10-13.55 Lietuvių k. ( p.t.)
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45  Dorinis ugd.  Anglų k.( 1 gr,)  Matematika  Matematika
2  8.55-9.40  Matematika  Dorinis ugd.  Lietuvių k.  Fizinis ugd.
3  10.00-10.45  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Tikyba  Pasaulio paž.
4  11.10-11.55  Lietuvių k. Matematika  Dailė, tech.  Tikyba
5  12.15-13.00  Fizinis ugd.  Dailė, tech. Lietuvių k.
6  13.10-13.55 Lietuvių k. P.t.  Etika3kl.-4 kl. Anglų k.( 1 gr.)
Penktadienis 1 8.00-8.45  Pasaulio paž.  Lietuvių k. Anglų k.(2 gr.)  Lietuvių k.
2  8.55-9.40  Fizinis ugd.  Lietuvių k.  Muzika  Lietuvių k.
3  10.00-10.45  Muzika  Dailė,tech,  Matematika Matematika(p.t.)
4  11.10-11.55  Lietuvių k.  Dailė,tech,  Lietuvių k.  Muzika
5  12.15-13.00 Lietuvių k.  Muzika  Anglų k.(1 gr.)
6  13.10-13.55