Menu Close

Specialistų paslaugos

Specialistų teikiamos paslaugos:

Logopedas šalina kalbos, komunikacijos, tarties ir rašymo sutrikimus.

Socialinis pedagogas sprendžia pamokų lankomumo ir socialines problemas.

Visuomenės sveikatos specialistė sprendžia sveikatos problemas.

Psichologė – rūpinasi mokyklos ugdytinių psichine sveikata, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą psichologinę aplinką.

  • Pagal poreikį konsultuoja mokytojus, auklėtojus, tėvus dėl jų vaikų mokymosi sunkumų, elgesio ir emocinių problemų.
  • Organizuoja mokyklos bendruomenės psichologinį švietimą.
  • Teikia psichologinę pagalbą mokiniams, auklėtiniams, turintiems ugdymosi, asmenybės, bendravimo, emocinių bei elgesio problemų.
  • Organizuoja mokykloje – darželyje aktualius psichologinius tyrimus, rūpinasi tėvų, pedagogų švietimu, prevencinių programų įgyvendinimu.