Specialistų teikiamos paslaugos:

Logopedas šalina kalbos, komunikacijos, tarties ir rašymo sutrikimus.

Socialinis pedagogas sprendžia pamokų lankomumo ir socialines problemas.

Psichologas sprendžia psichologines problemas.