Menu Close

Atnaujintos ugdymo programos

Atnaujintas ugdymo turinys yra  įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.  

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys:

  • Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
  • Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. 

UTA pristatymas tėvams

Dokumentas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

ATNAUJINTO Tirkiliškių mokyklos darželio UTA priemonių ir veiklų įgyvendinimo planas 2022-2024 m.

Naudinga informacija dėl UTA programos įgyvendinimo