Menu Close

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Lilija Gavrilčikienė, ikim. ugd. MM;

Agnė Želvienė, pradinių klasių mokytoja;

Ramunė Martinkienė, švietimo sk. vyriausioji specialistė.