Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatai

Mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymo straipsnių pakeitimai ir papildymai 

2015-2017 m. Bendrieji ugdymo planai

Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija