MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Edvardas Gliosas Pirmininkas
2. Dalia Vizgaitienė Pavaduotoja
3. Audronė Pyragaitė Sekretorė
4. Gailutė Jonienė Narė direktorė
5. Larisa Bukinienė Narė dir. pav. ugdymui
6. Edita Statkevičienė Narė dir. pav. ūkio reikalams
7. Diana Rakauskienė Narė, 4 kl. tėvų atstovė
8. Laura Niedzviegienė Narys, 1 kl. tėvų atstovė
9. Lidija Balčiūnienė Narė, 3 kl. tėvų atstovė
10. Simonas Baltrušaitis Narė, „Drugelių“ gr. tėvų atstovas
11. Arminas Grigaitis Narys, „Bitučių“ gr. tėvų atstovas

 

 

 

Mokyklos-darželio tarybos nuostatai