Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Informacija šeimoms auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Mero potvarkis

Darbo grupės darbo reglamentas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

2023–2024 m.m.  mokslo metais mokykloje – darželyje veikia dvi ikimokyklinio ugdymo grupės  „Bitučių“ ir „Boružėlių“.