Menu Close

Vaikų maitinimas

 

 ​​Vaikų maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu  Peržiūrėti dokumentą

Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos Peržiūrėti dokumentą

Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl socialinės paramos vaikams skyrimo ir teikimo  Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės sprendimas dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl nemokamam maitinimui skiriamų lėšų dydžio Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl mokinių, besimokančių Kauno miesto savivaldybės įsteigtose mokyklose, nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų finansavimo tvarkos

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

20 dienų valgiaraštis, 4-6 m

20 dienų valgiaraštis, 7-10 m