Menu Close

Kitos komandos ir komisijos

Metodinė gr.

Metodinės grupės pirmininkė – Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM.

Nariai:

Visi Tirkiliškių mokykloje-darželyje dirbantys 1-4 kl. mokytojai;

Priešmokyklinės, ikimokyklinių gr. pirmininkė Lina Belskuvienė.

Ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai komisija:

Pirmininkė – Laimutė Rapalienė, administratorė.

Nariai:

Lina Belskuvienė, priešm. ugd. mokytoja;

Jūratė Kaušikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja.

Inventorizacijos komisijos narių atostogų ir ligos laikotarpiu vaduojantis asmuo – Miglė Blažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

[10:25] RŪTA PĖŽELIENĖ

Savikontrolės vidaus audito komisija:

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Miglė Blažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Darbuotojų mokymo gaisrinės saugos klausimais atestacinė komisija:

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Irmantas Deltuva, ūkio darbuotojas.

 

Korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkė – Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Miglė Blažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalia Ješkevičienė, logopedė;

Gerda Solomatina, psichologo asistentė.

 

Vidaus kontrolės komisija:

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Laimutė Rapalienė, administratorė;

Kamilė Tarasevičiūtė, dokumentų specialistė.

 

Interneto svetainės tvarkymo darbo grupė

Pirmininkė – Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Dainius Navickas, IKT specialistas;

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

 

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Audronė Zajančkauskienė, priešm. ugd. mokytoja.

 

Ugdymo plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Agnė Želvienė, pradinių klasių mokytoja.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM.

Nariai:

Jūratė Kaušikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Žemgulienė, ikim. ugd. vyr. mokytoja;

Gerda Solomatina, psichologo asistentė;

Vilija Radkevič, neformaliojo ugdymo organizatorė.

 

Mokyklos-darželio veiklos plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Vilma Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Miglė Kukutytė, meninio ugdymo mokytoja.

 

Krizių valdymo mokykloje komanda

Koordinatorė – Larisa Bukinienė,  direktorė.

Nariai:

Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vilija Radkevič, neformaliojo ugdymo organizatorė;

Gerda Solomatina, psichologo asistentė;

Artūras Ilčenka, mokyklos-darželio tarybos pirmininkas.

 

UTA komanda

Koordinatorė – Larisa Bukinienė,  direktorė;

Pirmininkė – Rūta Pėželienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Kristina Zenkevičienė, pradinių klasių MM;

Jūratė Kaušikienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;

Agnė Želvienė, pradinių klasių mokytoja;

Audronė Zajančkauskienė, priešm. ugd. mokytoja;

Lina Belskuvienė, priešm. ugd. mokytoja;

Lilija Gavrilčikienė, ikim. ugd. MM.