2018 m.  1 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018-03-31

Finansimių ataskaitų rinkinys 2018-03-31

2018 m.  2 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018-06-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30

2018 m. 3 ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2018-09-30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30

 

 

 

2017 m. metinės finansinės ataskaitos

2017 Metinė ataskaita

2017 I ketvirčio ataskaita

2017 II ketvirčio ataskaita

2017 III ketvirčio ataskaita

Finansines ataskaitos 2017-03-31

Finansines ataskaitos 2017-06-30

Finansines ataskaitos 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2016

2016 m. finansinės ataskaitos

2016 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

pirma ataskaita

antra ataskaita

trečia ataskaita

ketvirta ataskaita

penkta ataskaita