2 procentų parama.

untitled

Informacija dėl darželio lankymo vasaros metu

Svarbi informacija: Dėl mokinių priėmimo mokytis

Nauja priėmimo tvarka

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS 2017 – 2018 M.M.

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 29 dieną įsigaliojo Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimas „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2017 m. vasario 7 d. Kauno miesto Savivaldybės Tarybos posėdyje pritarta klasių komplektų projektams, nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas. Savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyta:

Prašymai priimti mokytis į MOKYKLĄ-DARŽELĮ pagal vykdomą pradinio ugdymo programą priimami nuo

2017 m. vasario 20 dienos 13 val.

PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS PATEIKITE ADRESU M. YČO G. 2

2017-2018 m. m. planuojamų klasių skaičius ir mokinių skaičiai klasėse:

Klasė 1 2 3 4
Klasių skaičius 1 1 1 1
Mokinių skaičiaus vidurkis 22 20 22 24
Laisvų vietų skaičius 4 2 0

 

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ ĮFORMINIMAS

Asmenys, pageidaujantys pradėti mokytis, turi pateikti:

  1. Prašymą (už vaiką iki 14 m. prašymą pateikia vienas iš tėvų).
  2. Vaiko asmens dokumento kopiją ( gimimo liudijimas, pasas, asmens tapatybės kortelė).
  3. Deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
  4. Iki rugsėjo 1 d. – nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą ir 2 nuotraukas dokumentams.
  5. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą.