BŪSIMŲ  PIRMOKĖLIŲ  TĖVELIŲ  DĖMESIUI

 

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą-darželį turės tų tėvų vaikai,  kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai-darželiui priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla-darželis gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje-darželyje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos-darželio aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje-darželyje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos-darželio gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.

Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.

Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m.  bus galima elektroniniu būdu.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ TVARKĄ GALITE PERSKAITYTI ČIA

 

 

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS 

P R AT Ę S I A M A S  

GRIPO EPIDEMIJOS KARANTINAS 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS NUO

2018-02-12 IKI 2018-02-15 

N U T R A U K I A M A S

GRIPO EPIDEMIJOS KARANTINAS

PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE IR IKIMOKYKLINĖSE GRUPĖSE NUO 2018-02-12

 TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO

    ADMINISTRACIJA

untitled

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS 2018 – 2019 M.M.

Informuojame, kad prašymų į mokyklas padavimų datą, Kauno miesto Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje, tad tikėtina, kad prašymų padavimas gali būti kovo pirmą savaitę

 

PRAŠYMUS IR DOKUMENTUS PATEIKITE ADRESU M. YČO G. 2

2018-2019 m. m. planuojamų klasių skaičius ir mokinių skaičiai klasėse:


Klasė 1 2 3 4
Klasių skaičius 1 1 1 1
Mokinių skaičiaus vidurkis 24 26 22 23
Laisvų vietų skaičius informacijos nėra 0 2 1


PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ ĮFORMINIMAS

Asmenys, pageidaujantys pradėti mokytis, turi pateikti:

  1. Prašymą (už vaiką iki 14 m. prašymą pateikia vienas iš tėvų).
  2. Vaiko asmens dokumento kopiją ( gimimo liudijimas, pasas, asmens tapatybės kortelė).
  3. Deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.
  4. Iki rugsėjo 1 d. – nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą ir 2 nuotraukas dokumentams.
  5. Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą.

 

 

Pagrindinis

Informuojame, kad prašymų į mokyklas padavimų datą, Kauno miesto Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje, tad tikėtina, kad prašymų padavimas gali būti kovo pirmą savaitę.