Parama

MIELI UGDYTINIŲ MAMYTĖS IR TĖVELIAI!

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudojote 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramos galimybe ir parėmėte mokyklą-darželį 2019 metais. Jūsų parama – paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, mokytojų darbo sąlygas, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Būtume dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. GPM sumos paskirtumėte Kauno Tirkiliškių mokyklai-darželiui. 2020 metais už gautas lėšas mokykla-darželis toliau papildytų mokyklos-darželio kieme ugdymo priemonių arsenalą: lauko klasės įrengimui, sporto inventoriaus atnaujinimui, aplinkų gražinimui.

Prašome 2020 metų elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512.

Nuoširdžiai prašome atsiliepti į šį kvietimą.

MŪSŲ REKVIZITAI: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis, įmonės kodas 191094715 M. Yčo g. 2, LT-46457 Kaunas Tel. 8 37 392611, el. paštas: tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt

Pagarbiai

Mokyklos-darželio administracija

SVARBU! Tėvelių dėmesiui!

         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 2020 kovo 13 d. Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, 2020 kovo 16 d. Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“: Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis nevykdo tiesioginio (kontaktinio) asmenų aptarnavimo. 

Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu ir interneto svetainėje  https://www.tirkiliskiupradine.lt/

        Mokiniams, ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama informaciniais pranešimais e.dienyne, uždarose Facebook grupėse.

Kontaktai komunikacijai:

Klausimų sritis

Pareigos, vardas, pavardė

El. paštas, telefono Nr.

Mokyklos-darželio tvarka, mokinių priėmimas

Direktorė Gailutė Jonienė

tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt, +370 618 63435

Formalusis ugdymas, neformalus švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Larisa Bukinienė

+370 674 38396

Ūkio priežiūra, tvarkymas

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Vilma Rakauskienė

+370 612 21303

Konsultavimas technologijų klausimais

IKT specialistas
Dainius Navickas

+370 673 33330

Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Audronė Pyragaitė

+370 677 11516

Psichologinė pagalba

Psichologė Eglė Vaitenkienė

+370 682 10473

Kalbos sutrikimų turinčių vaikų konsultavimas

Logopedė Dalia Ješkevičienė

+370 698 14545

Vaikų sveikatos stiprinimas, galinčių sukelti ligas rizikos veiksnių prevencija

Sveikatos priežiūros specialistė Agnė Bieliauskaitė

+370 676 95121

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu, nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse. Šiuo laikotarpiu skelbiamos mokinių pavasario atostogos. Lietuvos Švietimo Mokslo ir Sporto ministro įsakymas.

Mokestis už darželį nebus skaičiuojamas, pritaikant ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO 10.7 papunktį (dėl ekstremalių įvykių)

http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos

Mokyklos-darželio administracija

Kaziuko mugė

 

2020 m.  kovo 6 d. mokykloje-darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė. Šventę pradėjo pirmokai. Jie deklamavo, dainavo, šoko, rinko „taikliausią ranką“.

Kūrybingų tėvelių ir mokinių dėka mugėje buvo galima nusipirkti tradicinių gaminių. Šventės dalyviai stengėsi parduoti savo prekę ir įsigyti jam patikusią.

1 vieta Kauno miesto mokinių kūrybinės raiškos konkurse „LIETUVAI, TĖVYNEI MANO“

Vasario 26 d. jaunučių vokalinis ansamblis dalyvavo Kauno miesto mokinių kūrybinės raiškos konkurse „Lietuvai, tėvynei mano“, kuris skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui paminėti. Konkurso tikslas – stiprinti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti domėtis valstybingumo tema, atskleidžiant savo požiūrį į istorinių įvykių prasmę. Vokalinis ansamblis laimėjo 1 vietą. Mokinius konkursui paruošė muzikos mokytoja SIGITA SERBENTIENĖ.

Informacija dėl koronaviruso

         Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos, Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ , https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Užgavėnės

    Užgavėnės nuo seno žinomos kaip persirengėlių šventė-juos galima sutiki ne tik renginiuose, bet ir užsukančius į namus. Žiema antradienio popietę apie save priminė keliomis šlapiomis snaigėmis. Mokiniai, priešmokyklinės, ikimokyklinių grupių vaikai išvyti žiemą mėgino dainomis, šokiais, žaidimais ir kepdami blynus. Kad tikrai žiema išeitų, galynėjosi Lašininis ir Kanapinis, buvo sudegintas pagrindinis Užgavėnių simbolis-Morė. Blynų kvapas viliojo mažus ir didelius. Graži Užgavėnių tradicija.

 

 

„Patyčios sukelia skausmą”

Š.m. vasario 10 d. vyko 2 ir 3 kl. integruota poreikių tenkinimo pamoka „Patyčios sukelia skausmą”. Jungtininį projektą vedė Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė AGNĖ BIELIAUSKAITĖ, kuri kalbėjo apie psichologinę žalą sveikatai bei somatines ligas, ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnė AIRA RAMONIENĖ patyčių klausimą aptarė bendraja prasme: nuo atpažinimo, sprendimo būdų iki pagalbos šaltinių.

„Labas aš Tadas“

Patyčių ir smurto prevencinė  programa „Labas aš Tadas“ susitikimas su  Rebeka Una.

 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 dieną jungėmės prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8.00 val., dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes. Dar neišaušus vaikai pakviesti į klases, grupės Laisvės gynėjų dienos paminėjimui – parodyti ne tik sau, bet visam pasauliui, kad šiandien esame vieningi.