UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENEI APIE COVID-19

INFORMACIJA DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2021-09-01 

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dėl atsakingų asmenų paskyrimo 2021-09-01

Informacija apie testavimą nuo 2021-09-20

INFORMACIJA DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

Bendra informacija švietimo įstaigoms

Rekomendacijos ir metodinė COVID-19 valdymo medžiaga