Darbo tarybos pirmininkė

Aida Aleksandravičienė – priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Nariai:

Larisa Bukinienė- direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalia Ješkevičienė- Logopedė