BŪSIMŲ 2019-2020 M.M. PIRMOKŲ PRIĖMIMAS

Tirkiliškių mokyklos-darželio  2019-2020 mokslo metų pirmokų priėmimas (sąrašas)

Tirkiliškių mokyklos-darželio  2019-2020 mokslo metų ikimokyklinukų (sąrašas) ir priešmokyklinukų priėmimas (sąrašas)

2019-2020 mokslo metais mokykloje-darželyje planuojama komplektuoti:
1 pirma klasė ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas.

2019-2020 m. m. planuojama priimti:

24 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims 2019-06-01)

20 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2019-06-01)

 3-5 metų amžiaus ugdytinius (grupės galutinai bus sukomplektuotos 2019-07-01)

Dėmesio! Būsimų pirmokų susitikimai:

 2019 m. birželio11-13 d. d.

Pamokėlių metu galėsite užsisakyti uniformas.

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-682.
Dokumentų pateikimas:

Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (kab. raštinė)

 Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2019–2020 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 val.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Tie, kurie deklaravo gyvenamą vietą kovo pradžioje, sistema gali jų neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro balandžio pradžioje (t. y. kiekvieno mėn. pradžioje).

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

Už dokumentų priėmimą atsakinga mokytoja metodininkė Kristina Zenkevičienė tel. (8 37) 392611

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):

  • prašymas,
    • vaiko gimimo liudijimo kopija,
    • pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) pateikti po 2019-06-10,
    • dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą pateikti po 2019-06-10,
    • kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

Mokyklai priskirta teritorija:

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų teritorijų priskyrimo tvarka

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Priėmimo komisija:

Pirmininkė – Larisa Bukinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Vilija Radkevič mokytoja metodininkė

Kristina Zenkevičienė, mokytoja metodininkė

Audronė Pyragaitė, mokytoja metodininkė

Audronė Zajančkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Komisijos darbo reglamentas

Komisijos darbo laikas:

Antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 15 val.

Komisija dirba Informaciniame centre (bibliotekoje)

Raštinės priėmimo laikas:

Pirmadieniais 8.00 – 15.30 val.
Antradieniais 8.00 – 15.30 val.

Administratorė
telefonas pasiteiravimui: (8 37) 39 26 11, (8 37) 39 26 30

Tėvų apeliavimo tesės
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

Priėmimas į mokyklas 2019

t-68priedas1

t-68priedas2

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo etapai