Gerb. būsimų pirmaklasių tėveliai (globėjai)

Priėmimas į mokyklą-darželį

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio , priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas..
2020-2021 m. m. bus komplektuojama viena pirma klasė , viena priešmokyklinio ugdymo grupė ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės, Planuojama priimti  į  pirmą klasę 24 mokinius.

  • Prašymus pateikti galima nuo 2020 metų balandžio 15 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.
  • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2020 metų gegužės 31 d. Prašymų padavimo data ,neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priėmimą vykdo Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio  priėmimo komisija.
Darbo laikas I-V 8.00 – 15.00 val.
Komisija prašymus priimti mokytis į pirmą klasę išnagrinėja iki 2020 metų birželio 10 d. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Pristatyti dokumentus į raštinę:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
2. Patikrinti vaiko sveikatą iki 2020-09-15.
3. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
4. Vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus ugdymo procesui).

Mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos 2020-09-01.
2020-2021 m. m. laisvų vietų mokytis 2-4 klasėse nėra.