2020-2021 M.M. PIRMOKŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Mokinio vardas Vaiko registracijos kodas
1 Smiltė 07e85550bb
2 Nojus c5ecc5e220
3 Lėja 7693d59ec2
4 Domas 6dd144dcb3
5 Elžbieta 68caeceb11
6 Pijus 73fe68f285
7 Domas 312eb39079
8 Luknė c0563c1209
9 Gabrielius 981b6544c9
10 Tėja 2ca28e9105
11 Deividas 3349bc0f3b
12 Kristijonas e71d506e45
13 Gustė 003f1e2551
14 Nate 1ea41c9d1c
15 Edvinas 4597f674f2
16 Adriana e4444099b3
17 Majus fffba1598c
18 Lukas 3ce69a0c59
19 Laurynas 455cdf52c4
20 Melita 654ef1b1d7
21 Matas 1e29822a2c
22 Jonas 6edd674281
23 Nida C9c273d2fc
24 Paulina 2c35b5eb86

Tirkiliškių mokykla-darželis

Priėmimo k-jos 2020-06-10 protokolas Nr. 02.

 

Priėmimas į mokyklą-darželį

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio , priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas..
2020-2021 m. m. bus komplektuojama viena pirma klasė , viena priešmokyklinio ugdymo grupė ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės, Planuojama priimti  į  pirmą klasę 24 mokinius.

  • Prašymus pateikti galima nuo 2020 metų balandžio 15 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.
  • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2020 metų gegužės 31 d. Prašymų padavimo data ,neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Priėmimą vykdo Kauno Tirkiliškių mokyklos-darželio  priėmimo komisija.
Darbo laikas I-V 8.00 – 15.00 val.
Komisija prašymus priimti mokytis į pirmą klasę išnagrinėja iki 2020 metų birželio 10 d. Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Pristatyti dokumentus į raštinę:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
2. Patikrinti vaiko sveikatą iki 2020-09-15.
3. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
4. Vaiko priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašą (pasibaigus ugdymo procesui).

Mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais (globėjais) bus pasirašomos 2020-09-01.
2020-2021 m. m. laisvų vietų mokytis 2-4 klasėse nėra.