Menu Close

Uždekime 1-ąją advento žvakę

Viešpatie, atverk mūsų širdis, kad galėtume suprasti

ir pamatyti išganymo darbą, kurį Tu pradedi dėl mūsų visų!

Šiais žodžiais buvo pradėtas renginys mokykloje „Uždekime 1-ąją advento žvakę“. Jis vyko per tikybos pamokas 1-4 klasių mokiniams. Žvakę uždegė mokyklos Direktorė, kuri linkėjo mokiniams ramybės šiuo laikotarpiu, kantrybės ir susiklausymo.

Mokiniai klausė Šv. Rašto istorijos, giedojo Dovydo psalmę, tinkančią advento laikui, linkėjo vieni kitiems gerumo, meilės ir pareigų atlikimo. Padarę širdyje pasiryžimus atlikti bent po vieną gerą darbą kiekvienos savaitės eigoje, užbaigė renginį.