Pradinio ugdymo ir specialistų nuotolinio ugdymo savaitės planai

1 klasė, savaitės planas

2 klasė, savaitės planas

3 klasė, savaitės planas

4 klasė, savaitės planas

Anglų kalba, savaitės planas

Dorinis ugdymas (etika), savaitės planas

Dorinis ugdymas (tikyba), savaitės planas

Muzika, savaitės planas

Šokių pamoka, savaitės planas