Dėl vietų skaičiaus ir klasių komplektų mokykloje – darželyje.

2021-2022 m.m. komplektuojamos :
*  viena priešmokyklinė grupė – planuojama 20 vaikų.
*  viena 1 klasė –  planuojama 24  mokiniai.

Klasių komplektai 2021-2022 m.m :

2 ikimokyklinės darželio grupės – po 21 vaiką.

1 priešmokyklinė grupė – 20 vaikų

*1 klasė – 24 mokiniai
*2 klasė – 24 mokiniai
*3 klasė – 24 mokiniai
*4 klasė – 24 mokiniai