Menu Close

LAISVOS VIETOS IR KLASIŲ KOMPLEKTAI

Dėl vietų skaičiaus ir klasių komplektų mokykloje – darželyje.

2022-2023 m.m. sukomplektuotos:
*  viena priešmokyklinė grupė –  20 vaikų.
*  viena 1 klasė –   26  mokiniai.

Klasių komplektai 2022-2023 m.m :

2 ikimokyklinės darželio grupės – po 20 vaikų.

1 priešmokyklinė grupė – 20 vaikų

*1 klasė – 26mokiniai
*2 klasė – 25 mokiniai
*3 klasė – 24 mokiniai
*4 klasė – 21 mokiniai. 3 laisvos vietos.