Menu Close

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ

INFORMACIJA

Kviečiame mokytis Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje  pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas.

 • Pateikti prašymus mokytis 2023–2024 m. m. galima nuo 2023 m. kovo 15 d. 9.00 val.
 • Prašymus teikti elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt
 • Registracija baigiasi 2023 m. gegužės 31 d. Po 2023 m. gegužės 31 d. prašymus galima teikti atvykus į mokyklą-darželį .
 • SVARBU – prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai:

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į  mokyklą-darželį priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai-darželiui priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • mokykloje-darželyje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys.
 • taip pat arčiausiai mokyklos-darželio gyvenantys asmenys.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai,  negyvenantys  mokyklos-darželio aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ PRIIMAMI ASMENYS:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopija (pateikti birželio 12 d.).
 • Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d. klasės mokytojai).
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašą apie vaiko pasiekimus (pateikti birželio 12 d.).
 • Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas el.paštu:tirkiliskiumd@tirkiliskiupradine.lt iki gegužės31d.
 • Dokumentai priimami mokyklos-darželio raštinėje, nuo birželio1d iki birželio 5d  . Raštinės darbo valandos nuo 9.00 val. iki 15 val. darbo dienomis.

Nuo rugpjūčio 10 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į  mokykloje-darželyje esančias laisvas vietas.

Priėmimo komisijos reglamentas

2023-2024m. m. mokykloje-darželyje  komplektuojamos:

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė (20 vaikų), darželio patalpose,
 • viena pirma klasė ( 24 mokiniai), mokyklos patalpose.

Šiuo metu  mokykloje-darželyje trys laisvos vietos  4 klasėje.