Ikimokyklinis ugdymas

2018– 2019 mokslo metais mokykloje – darželyje veikia trys ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai: „Bitučių“, „Boružėlių“ ir “Drugelių” grupės.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą. Programa sistemingai atnaujinama, jos vykdymui gautas miesto savivaldybės tarybos pritarimas. Susipažinti su mokyklos – darželio ikimokyklinio ugdymo programa galite čia:

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia:

Kauno savivaldybė. Ikimokyklinis ugdymas.

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“