admin

Paroda „Kalėdų stebuklas“

Kompiuterinių piešinių paroda „Kalėdų stebuklas“.
Konkurso organizatoriai –

VIKO-Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas

ir VšĮ Mokslo šviesa.

Parodos tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumo gebėjimus, ugdyti meninę raišką naudojant informacines technologijas.
IKT būrelio mokinių darbai.

Padėka

 

Už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis
sukurtą kompiuterinį piešinį, laimėjusį
respublikiniame konkurse-parodoje

I vietą  Paulei Grigaitytei

Už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis
sukurtą kompiuterinį piešinį, tapusį laureatu
respublikiniame konkurse-parodoje

Godai Baltrušytei, 

Gabrielei Liutkutei

Už kūrybiškumą, meninę saviraišką, už mažomis rankelėmis
sukurtą kompiuterinį piešinį respublikiniam konkursui-parodai

Juanai Zdanei,

Nojui Vilčinskui,

Luknei Staniulytei

 

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pokyčiai

Nuo 2023 m. Lietuvoje bus sudarytos galimybės labiau individualizuotam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, pagerės sąlygos šeimoms, auginančioms tokio amžiaus vaikus. Kas ir kaip keisis, ką pravartu žinoti vaikų tėvams? ℹ️
#Priešmokyklinis ugdymas galės būti pradedamas anksčiau, nuo 5 metų, ir trukti dvejus metus. Tėvai galės pasirinkti, ar leisti vaiką nuo 5 metų ir priešmokyklinio ugdymo programą baigti per dvejus metus, ar leisti vaiką nuo 6 metų ir privalomą priešmokyklinę programą baigti per metus. Į priešmokyklinio ugdymo grupę galės ateiti vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos sueitų 5 metai. Arba, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinio ugdymo programa gali būti pradedama teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.
• Į pirmą klasę visi vaikai privalėtų ateitų nuo septynerių, kaip yra dabar.
#Ikimokyklinis ugdymas – visuotinis. Tai nėra privalomas ikimokyklinis ugdymas. Visuotinumas reiškia, kad šeimoms garantuojama galimybė gauti vietą įstaigose, kurios vykdo ikimokyklinio ugdymo programas. Jeigu tėvai norės, kad jų vaikas ugdytųsi tokioje ugdymo įstaigoje, savivaldybė ar kitas įstaigos savininkas privalės rasti jam vietą. Tai aktualu ir didžiuosiuose miestuose, kurių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ne visiems užtenka vietų, ir kaimuose, kuriuose galbūt net nėra darželio. Atsiradus norinčių leisti vaikus grupė galėtų būti įsteigta, pvz., universaliame daugiafunkciame centre, bendrojo ugdymo mokykloje ar kitur.
• Privalomas ikimokyklinis ugdymas išlieka vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose. Kaip ir dabar, socialinę riziką patiriantiems vaikams galės būti skiriamas privalomas dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo programoje. Nauja tai, kad, įsiteisėjus šioms Švietimo įstatymo pataisoms nuo 2021 metų rugsėjo, daugiau įsipareigojimų prisiims valstybė. Visiems vaikams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, bus skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, o pats ugdymas bus finansuojamas nebe iš savivaldybių biudžetų, o valstybės lėšomis.

„Tarptautinė Tolerancijos diena“

Lapkričio 16-20 dienomis Tirkiliškių mokyklos-darželio bendruomenė minėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. 1- 4 klasėse buvo vedamos klasių valandėlės tema „Tolerancijos dėlionė“. Dailės būrelio mokiniai spalvino dėlionės detales įvairių pasaulio šalių vėliavomis. Iš nuspalvintų detalių sudėta Tolerancijos dėlionė, kuri eksponuojama mokyklos stende. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus – gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t..

Pamokos pradinukams 

   NUO 2020   m. LAPKRIČIO  9 d.  8 VAL. PAMOKOS PRADINUKAMS  VYKS   ĮPRASTINIU  BŪDU  MOKYKLOJE. 

įsakymas

 

Nuotolinis mokymas nuo 2020-11-03

Kauno miesto savivaldybė informuoja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių, taip pat pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse besimokančių mokinių ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA

 

Informuojame, kad 2020-10-26 nustatyti dar keturi nauji Covid-19 atvejai įstaigoje:

2  pedagogam, 1 mokiniui  4-oje klasėje, 1 mokiniui 3-čioje klasėje

Asmenys, kurie kontaktavo su sergančiu asmeniu yra informuoti, jiems taikoma izoliacija.

 

Informacija

Paskelbta 2020-10-21

Informuojame, kad 2020-10-20 Tirkiliškių mokykloje-darželyje pedagogui patvirtintas Covid-19 ligos atvejis. Sergantis asmuo šiuo metu yra izoliacijoje.

ESANT PASIKEITIMAMS, INFORMACIJA BUS NAUJINAMA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-21 įsakymu  “Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje nustatymo’ Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje nuo 2020-10-21 iki 2020-10-23 įvedamas infekcijų plitimą ribojantis  režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu ugdytinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu  būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos  išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

Kauno miesto administracijos direktoriaus įsakymas

 

 

„Antrasis gyvenimas“

3 klasės dalyvavo aplinkosauginiame konkurse  „Antrasis gyvenimas“. Konkurso tikslas-  ugdyti pradinukų supratimą apie artimiausią gamtinę aplinką ir skatinti palankų aplinkai elgesį bei kasdieninius įpročius, naudojant mokiniui patrauklias veiklos formas. Pradinukai buvo kviečiami pažvelgti į atliekas ir daiktus dar kartą ir suteikti jiems naują gyvenimą iš jų sukuriant vazonėlius augalams.