Menu Close

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių ir ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

 

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga
nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt