V1_47 asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

V1_48-priedas

V1_49-Dėl atsakingo asmens skyrimo vaikų asmens duomenų tvarkymui

V1_50 Dėl atsakingų darbuotojų skyrimo asmens duomenų tvarkymui

V1-48 Dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklių-patvirtinimo