Menu Close

Atverkime širdis šv. Kalėdoms

Tikybos mokytoja Julė su anglų kalbos mokytoja Kristina su 1 -4 klasių mokiniais parengė advento laikui skirtą integruotą anglų kalbos-tikybos rytmetį „Atverkime širdis šv. Kalėdoms”. Jo metu uždegėme adventines žvakeles, klausėmės pasakojimo iš Švento rašto apie Kristaus gimimą, giedojome giesmes ir linkėjome vieni kitiems džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir gerų Metų Naujų!

Sveikinimas