Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ir įsakymas 2017-09

2017 metinis pirkimu planas

informacija apie pradedamus viesuosius pirkimus nustatytus laimetojus ketinimus sudaryti sutartis ir sudarytas sutartis 2017m

2017 supaprastintu pirkimu registracijos zurnalas

2016 At6 ataskaita 1 lapas

2016 At6 ataskaita 2 lapas

2016 At6 ataskaita 3 lapas

2016 metinis pirkimų planas

2016 supaprastintų pirkimų registracijos žurnalas

2016 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka

2015 metai

2015 At-6 ataskaita

2015 supaprastintų pirkimų registracijos žurnalas

2015 metinis pirkimų planas

2015 supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2015

 2014 metai

2014 At-6 ataskaita