TVARKARAŠTIS
 2017-2018 m.m. I pusmetis  m.m. II pusmečio
Pamokų 1 2 3 4
laikas  Laimutė  Audronė      Vilija  Kristina
Pirmadienis 1 8.00-8.45 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika Anglų k.( 1 gr.)
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Anglų k.  Matematika
3  9.50-10.35 Matematika  Matematika  Lietuvių k.  Kūno k.
4  10.55-11.40 Pasaulio p.  Pasaulio p.  Pasaulio p.  Lietuvių k.
5  12.00-12.45  Anglų k.(1gr.)  Kūno k.  Muzika  6.12.55-13.40 Anglų k.(2gr.)
Angl
Antradienis 1 8.00-8.45  Matematika  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Muzika
2  8.55-9.40  Muzika  Lietuvių k.  Lietuvių k.  Šokiai
3  9.50-10.35 Šokis  Matematika  Matematika  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Lietuvių k.  Muzika  Šokis  Lietuvių k.
5  12.00-12.45  Muzika  Mtematika
Trečiadienis 1 8.00-8.45 Lietuvių k.  Anglų k. (2gr)  Pasaulio p.  Matematika
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Matematika  Matematika  Lietuvių k.
3  9.50-10.35  Matematika  Lietuvių k. Lietuvių k.  Lietuvių k.
4  10.55-11.40  Pasaulio p.  Pasaulio p.  Lietuvių k.  Pasaulio p.
 5.  12.00-12.45  Kūno k. Kūnok.-Kl.val. Kūno k. Anglų k.(1 gr.)
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45  Matematika  Lietuvių k.  Anglų k.  Tikyba
2  8.55-9.40  Lietuvių k.  Matematika  Tikyba  Matematika
3  9.50-10.35 Tikyba  Dailė, tech.  Matematika  Lietuvių k.
4  10.55-11.40 Dailė,tech. Dailė , tech.  Lietuvių k.  Pasaulio p.
5  12.00-12.45 Dailė,tech.  Tikyba  Klasės val.  Klasės val. 6.12.55-13.40 Anglųk. (2gr.) 40 Anglųk. 1 gr. (1 gr.)
Penktadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Anglų k.(1gr.)  Lietuvių k.  Kūno k.
2  8.55-9.40  Kūno k.  Muzika  Matematika Lietuvių k.
3  9.50-10.35  Lietuvių k. Lietuvių k.  Muzika  Dailė , tech.
4  10.55-11.40  Muzika  Matematika  Dailė, tech  Dailė , tech.
5  12.00-12.45 Klasės val. Kūno kul. Dailė,tech.
6. Anglų k. (2gr)