Pamokų 1 2 3 4      
laikas  Laimutė  Audronė      Vilija  Kristina      
         
Pirmadienis 1 8.00-8.45 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Matematika Anglų k.( 1 gr.)      
2  8.55-9.40 Lietuvių k.  Lietuvių k.  Anglų k.  Matematika      
3  9.50-10.35 Matematika  Matematika  Lietuvių k.  Kūno k.      
4  10.55-11.40 Pasaulio p.  Pasaulio p.  Pasaulio p.  Lietuvių k.      
5  12.00-12.45    Anglų k.(1gr.)  Kūno k. Muzika  6.12.55-13.40 Anglų k. ( 2 gr.)
Antradienis 1 8.00-8.45  Matematika  Anglų k. (2gr)  Lietuvių k.  Muzika      
2 8.55-9.40  Muzika  Lietuvių k.  Lietuvių k. Matematika      
3 9.50-10.35 Šokis Lietuvių k.  Matematika  Lietuvių k.      
4 10.55-11.40  Lietuvių k.  Muzika  Šokis  Lietuvių k.      
5 12.00-12.45    Matematika Šokis  Muzika  Šokiai      
     
Trečiadienis 1 8.00-8.45 Lietuvių k.  Anglų k.(1gr.)  Pasaulio p.  Matematika      
2 8.55-9.40 Lietuvių k.  Matematika  Matematika  Lietuvių k.      
3 9.50-10.35  Matematika  Lietuvių k. Lietuvių k.  Lietuvių k.      
4 10.55-11.40  Pasaulio p.  Pasaulio p.  Lietuvių k.  Pasaulio p.      
 5. 12.00-12.45  Kūno k. Kūnok.-Kl.val. Kūno k.        
     
Ketvirtadienis 1 8.00-8.45  Matematika  Lietuvių k.  Tikyba Anglųk.(2 gr.)      
2 8.55-9.40  Lietuvių k.  Matematika  Anglų k.  Tikyba      
3 9.50-10.35 Tikyba  Dailė, tech.  Matematika  Matematika      
4 10.55-11.40 Dailė,tech. Dailė , tech.  Lietuvių k.  Lietuvių k.      
5 12.00-12.455 Dailė,tech.  Tikyba  Klasės val.  Pasaulio p.  6. 12.55-13.40 Anglų k. (1 gr.)
     
Penktadienis 1 8.00-8.45  Lietuvių k.  Anglų k.(2gr.)  Lietuvių k.  Kūno k.      
2 8.55-9.40  Kūno k.  Muzika  Matematika Lietuvių k.      
3 9.50-10.35  Lietuvių k. Lietuvių k.  Muzika  Dailė , tech.      
4 10.55-11.40  Muzika  Matematika  Dailė, tech  Dailė , tech.      
5 12.00-12.45 Klasės val. Kūno kul. Dailė,tech.  Klasės val.